kobieta mężczyzna


Data urodzenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera (...) *
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, kierowanych do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204) od Joanny Smuły prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 2C Joanna Smuła z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dembowskiego 13 m. 14, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 9511853381, REGON: 140928370.